KKK

Zámek č. p. 184 - Nemocnice

Zámek č. p. 184 - Nemocnice

Lokace:
Č. p.184, tzv. Nemocnice, se nachází na západním konci řadové zástavby původního hospodářského areálu zámku, v prostoru bývalého předhradí, dnešního I. nádvoří zámku Český Krumlov, v sousedství úzké uličky směřující mimo hradby.

Popis objektu:
Budova obsahuje dvě odlišné části, západní jednopatrovou a východní přízemní. Obě části byly původně provozně samostatné. Západní budova má větší hloubku zastavění a je zastřešena falešnou mansardovou střechou, menší přízemní budova je s jednoduchou sedlovou střechou.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší část objektu je bezpochyby gotická hradba obsažená v severní průčelní zdi . K té byl nejpozději v roce 1600 přistavěn přízemní objekt v rozsahu západního křídla. První patro pochází z roku 1731 podle dodnes zachovaného projektu stavitele Fortiniho. Další významnou barokní přestavbou prošel objekt po požáru v roce 1774. V období klasicismu pak byla přistavěna východní část.

Významné architektonické detaily:
Za povšimnutí stojí vstupní portál přízemí a stuhové šambrány oken v patře západního křídla.

Historie obyvatel domu:
V 18. století se objektu říkalo stará truhlárna. Název zřejmě pochází z doby mezi lety 1560 - 1640, kdy zde bydlel truhlář, a pak do počátku století jiný panský služebník. 23. 12. 1774 vypukl pod truhlárnou v Zámku č. p. 65 - Pivovar. požár, který také zničil popisovaný objekt č. p. 184. V roce 1775 prošel objekt pod vedením stavebního inspektora von Reisingera obnovou a od té doby byla v patře umístěna nemocnice a v přízemí byt a dílna dvorního truhláře. Po polovině 19. století už v přízemí truhlárna nebyla a roku 1862 stavitel J. Aulitzky upravoval v části přízemí byt panského vodáka (odborník na vodovody) a v patře dva panské záchody pro nemocnici. Na přelomu tohoto století byla nemocnice přemístěna a na jejím místě jsou zřízeny byty.