KKK

Zámek č. p. 66 - Stará lékárna

Zámek č. p. 66 - Stará lékárna 

Lokace:
Stará panská lékárna se nachází v místě původního opevnění ze 14 století. Hlavní průčelí směřuje do Latránu, ale zadní trakt budovy je již součástí zástavby na I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Popis objektu:
Dům je jednopatrový, situovaný ve svahu. Přízemí tak vychází pod úrovní nádvoří a je v zadním traktu využíváno jako sklepy. Patro je na úrovni terénu nádvoří a jeví se z této strany jako přízemí. Průčelí domu směrem do Latránu má bohatou renesanční výzdobu oproti průčelí zadnímu, baroknímu, které je mnohem chudší. Celá budova je zastřešena novodobým strmým krovem.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší části domu vznikly patrně už ve 14. stol. Důkazem toho jsou mnohé gotické prvky zachované především v přízemí. Během renesance dům prošel několika přestavbami, o kterých nejsou dochovány žádné písemné zmínky, ale stopy na budově o nich jasně hovoří. Jedna z přestaveb patrně proběhla po požáru v roce 1610 který tuto část Latránu zachvátil. K další zásadní adaptaci došlo v letech 1729 - 1730, kdy zde byla zřízena lékárna. Směrem do nádvoří byla přistavěna laboratoř, a stávající interiéry se upravily na prodejnu s pracovnou. Do roku 1915, kdy byla lékárna zrušena, byla budova ještě několikrát rekonstruována, ale bez zásadních změn. Roku 1915 byly v uvolněných prostorách v patře zřízeny dva byty a prostory v přízemí při ulici upraveny na obchody. V letech 1937 - 38 prošel objekt generální opravou.

Architektonicky významné detaily:
Z architektonického hlediska je zajímavé především zdobené renesanční průčelí s bosovým portálem , který v minulosti zřejmě sloužil jako vjezd do dvora. V interiérech se dochovaly renesanční klenby a gotické portály.

Historie obyvatel:
První písemná zmínka o domě pochází z roku 1587. Před rokem 1575 patřil dům Dorotě Slepičkové z Radkovic, manželce rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Ten jej po její smrti zdědil a roku 1587 prodal krumlovské obci. Obec jej roku 1588 prodala sládkovi Jiříkovi Studničkovi. Ten zde byl jen do roku 1591, kdy dům prodal rožmberskému úředníkovi Bartoloměji Flisspachovi z Flisspachu. Od něj koupil dům sám rožmberský vladař Petr Vok, aby jej roku 1597 daroval svému služebníku Janu Hagenovi. Hagenův nobilitovaný syn, rytíř Jan Hagen ze Švarcpachu a na Černodubu prodal dům roku1635 novému majiteli krumlovského panství knížeti z Eggenberku. Do počátku 18. století byl dům užíván k ubytování vyšších knížecích úředníků a v roce 1730 zde byla umístěna panská lékárna. Ta sloužila až do roku 1915, kdy byla přestěhována do č. p. 46. Na jejím místě se zřídily byty a v přízemí obchod se sodovkou, prodejna panského mléka a později zelinářství