KKK

Kašna na II. nádvoří zámku Český Krumlov

Zámek Český Krumlov, kašna na II. nádvoří, detail, foto: Lubor Mrázek Existence kašny na II. nádvoří zámku Český Krumlov je již zmiňována v roce 1602. Dobu jejího vzniku přesně neznáme, je ale pravděpodobné že ji lze spojit s výstavbou tzv. Buchhalterie v roce 1578 (Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství).

Kašna se tehdy nenacházela tam, kde je nyní, ale její místo bylo v rohu tvořeném dnes budovou zámecké Mincovny - objektem na jižní straně nádvoří a zídkou nad svahem k řece Vltavě. V té době ovšem Mincovna ještě nestála a na jejím místě byla obranná zeď. Voda byla do kašny přiváděna z vodovodu (Zámecké vodovody) zbudovaného v roce 1560 Jakubem Krčínem z Jelčan pro tehdy nový zámecký pivovar, jehož budova dodnes stojí na I. nádvoří zámku.

Ve svahu pod kašnou byly dva haltýře (nádrž s protékající vodou na uchovávání živých ryb), které byly napájeny vodou z kašny.

Roku 1746 byl zjištěn špatný stav kašny a voda, která z ní unikala, podmáčela tehdy novou budovu Mincovny. Bylo tedy rozhodnuto, že kašna bude přesunuta dál od ní. Uprostřed nádvoří, v místech kde stojí dnes, byla tedy vybudována kašna nová, velmi důkladná. Bylo na ní spotřebováno 1000 kusů cihel, 80 džberů vápna, 10 sáhů (68,21 m2) stavebního kamene. Částečně byly použity staré kamenné desky z původní kašny.

V roce 1996 byla kašna zrestaurována, obnoven vodní režim a zejména v horkých letních dnech je kašna příjemným osvěžujícím prvkem II. nádvoří zámku.

Kašna na II.nádvoří zámku Český Krumlov, detail

(ds)