KKK

Zámek č.p. 59 - Mincovna

Zámek č. p. 59 - Mincovna, budova z jižní strany od řeky Vltavy, 2001, foto: Lubor Mrázek Lokace:
Objekt leží na pokraji jižního svahu nad řekou Vltavou a uzavírá tak prostor II. nádvoří zámku Český Krumlov z této strany.

Popis objektu:
Jedná se o čtyřpodlažní budovu s tím, že díky svému situování ve svahu je ze strany nádvoří jednopatrová se dvěma suterénními podlažími. Přízemí je většinou plochostropé a je rozděleno na dvě provozní části dvouramenným schodištěm. Podobná situace je i v patře. Oba suterény, nejstarší části objektu, mají klenuté stropy a jsou z jižní strany osvětleny velkými okny.

Stavebně historický vývoj:
Celá budova je zachována v původním barokním slohu, pouze vnitřní dispozice je místy změněna klasicistními nebo novodobými příčkami. Mincovna prošla během baroka několika přestavbami. Zřejmě nejdůležitější z nich byla po požáru v roce 1728, kdy na místě původní hrázděné horní stavby byla vybudována zděná nástavba v dnešní podobě, dokončená v roce 1731.

Významné architektonické detaily :
Nejzajímavějším architektonickým prvkem je nesporně hlavní schodiště. Působí monumentálním dojmem. Schodišťová ramena jsou zaklenuta oválně valenými klenbami v patce s probíhající drobně profilovanou římsou. Nástupní podesta je klenuta křížovým polem. Zajímavé jsou dekorativní komíny, štukové výzdoby v přízemí a pozdně barokní skříně archivu, zachované v suterénu.

Historie obyvatel domu:
První zmínky o stavbě sahají do roku 1686, kdy kníže Jan Kristián I. z Eggenberku dává rozkaz k pokračování v pracích na mincovně. Dokončena byla stavitelem Jakubem Maggi až roku 1693. Zamýšlenému účelu (ražba mincí) však nikdy nesloužila. Nedlouho po dokončení stavby se stala obydlím lovčího.
V roce 1720 zde byla zřízena ubytovna, kde sídlila Schwarzenberská garda, a k tomuto účelu bylo nastaveno hrázděné přízemí nad dvěma původními suterény.

Zámek Český Krumlov, pohled na objekt Mincovny a Hrádku se zámeckou věží z jižní strany, foto: Lubor Mrázek

Po roce 1731, kdy už stála mincovna v dnešní podobě, zde byl byt lovčího, a to v celém horním patře. V přízemí se pak nacházela jeho kancelář. Později byla v patře zřízena kancelář stavebního úřadu a byty, v přízemí úřadovny místního soudu a lovčí úřad. Suterénní podlaží zůstala od roku1729 v archivním využití.

Zámek č.p. 59 Mincovna, parohy nad vchodem připomínají někdejší byt knížecího lovčího, foto: Lubor Mrázek

Současné využití:
Dnes se patro používá především jako galerie pro výstavy předmětů ze zámeckých depozitářů pro kongresové či seminární akce v rámci kulturně společenské aktivity. Přízemí se adaptuje pro provozní účely - umístění pokladen a prodeje propagace a suvenýrů. (Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov).

Zámek č. p. 59 - Mincovna, průčelí na II. nádvoří zámku Český Krumlov, 2001, foto: Lubor Mrázek

Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov

(ds)