KKK

Kaple sv. Jiří na zámku Český Krumlov

Vstup do I. prohlídkové trasy zámku vede přes vstupní halu a schodiště z 2. poloviny 17. století do zámecké kaple sv. Jiří. Kaple je poprvé zmiňována roku 1334, ve 2. polovině 16. století byla upravena renesančně a dnešní vzhled je výsledkem stavební úpravy v roce 1750 až 1753. Vnitřní úpravy provedl štukatér Matyas André. Plastika sv. Jiří nad hlavním oltářem je dílem Jana Antonína Zinnera a oltářní obrazy jsou prací Charles Louis Philippota. Na hudebním chóru zámecké kaple jsou dochovány v intaktním stavu varhany z roku 1753, od varhanáře Friedricha Ferdinanda Semráda (Historické varhany regionu Český Krumlov). Vzácným doplňkem oltáře zámecké kaple jsou rovněž ostatky sv. Kalixta. (Ostatky sv. Kalixta v zámecké kapli sv. Jiří).

(mh)

Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov

Zámek Český Krumlov, kaple sv. Jiří, svatební obřad, foto: Zdena Flašková Kaple sv. Jiří na zámku Český Krumlov