KKK

Sbírka tapisérií na zámku v Českém Krumlově

Chloubou dvou velkých jihočeských zámků, Hluboké a Českého Krumlova, je vzácná, bohatá sbírka nástěnných koberců, největší svého druhu v Čechách a jedna z nejbohatších sbírek v Evropě. Dnes je v obou zámeckých objektech soustředěno celkem 85 celých kusů tapisérií a dva větší fragmenty. Z tohoto počtu

Sbírka tapiserií na zámku Český Krumlov, tapiserie z cyklu Holandská krajina, Brusel, kolem roku 1647

je na zámku v Českém Krumlově uloženo 25 celých kusů tapisérií a jeden fragment. Tapisérie, které jsou v současné době soustředěny v obou zámcích, patřily významnému šlechtickému rodu Schwarzenberků. Zakladatelem sbírky tapisérií byl Adam ze Schwarzenberka (+1641), ministr braniborského kurfiřta. Z jeho původní kolekce se dochovaly na zámcích dvě série nástěnných koberců. První série se schwarzenberskými znaky má 15 kusů, z toho dva jsou uloženy v zahraničí. Z druhé série s námětem Aeneas a Dído se dochovalo devět kusů. Obě série byly vytvořeny kolem roku 1620, pravděpodobně v Holandsku. V provedení unikátního cyklu Aeneas a Dído se už objevují první barokní prvky. Podobnost s tapisériemi Adama ze Schwarzenberka se objevuje i u několika starších kusů heraldických eggenberských koberců s bohatou ornamentální výzdobou ve stylu vrcholné renesance.

Největší část sbírky tvoří nástěnné koberce z doby baroka. Byly zakoupeny v Bruselu v letech 1647 - 1656 arciknížetem Leopoldem Vilémem, místodržícím ve španělském Nizozemí, a vrchním hofmistrem jeho dvora Janem Adolfem ze Schwarzenberka. Oba nakupovali tapisérie právě v Bruselu, protože bruselské dílny byly vyhlášeny výrobou nejlepších a nejkvalitnějších nástěnných koberců. Dochované tapisérie jsou signovány takovými jmény, jako byli například I. Cardys, V. van Beveren, G. Leyniers, H. Reydams, G. van der Streken, I. van Zeunen, tedy jmény nejvýznamnějších bruselských tkalců doby baroka. Z barokního období zůstaly zachovány na Hluboké tři úplné série asi po osmi kusech a dvě série neúplné. Na zámku v Českém Krumlově je dochovaná jedna úplná série o osmi dílech. Ze známé série Decius Mus, ke které maloval kartóny neboli předlohy Petr Pavel Rubens, se dochovaly tři exempláře.

Zámek Český Krumlov, salón kněžny Eleonory ze Schwarzenberku

Jedná se pravděpodobně o mladší sérii, doplňovanou dvěma autory. Ze tří řečených exemplářů je ve skutečnosti pouze jediný - Mars a Rhea Sylvia - utkán podle jednoho Rubensova kartónu, ale původně patřil k jiné sérii. Dva další kusy - Odevzdávání odznaků a Válečná rada - byly utkány podle kartónů žáků a pokračovatelů Rubense. Dále jsou v zámeckých sbírkách zastoupeny dvě série tapisérií nazývaných verdury. Jedná se o Lovy a Holandské krajiny. Všechny nástěnné koberce této skupiny kromě Holandských krajin mají bordury, které jsou typickým znakem bruselských tapisérií té doby: bohaté architektonické bordury s točenými sloupky na vertikálních stranách a trámovím na horním okraji, na kterém visí ovocné nebo květinové girlandy. Soubor Holandské krajiny, utkaný pravděpodobně rovněž v Bruselu, má jiný typ bordur s kartušemi a květinovými girlandami. Všechny tapisérie se vyznačují prvotřídním provedením a jsou zhotoveny z nejlepších materiálů.

Zámek Český Krumlov, kabinet kněžny Eleonory, foto: Libor Sváček

K nejprostším dochovaným tapisériím na jihočeských zámcích patří některé verdury se zvířecími motivy, které Jan Adolf ze Schwarzenberka podědil po svojí příbuzné Marii Alžbětě, vdově po posledním příslušníkovi bavorských Schwarzenberků. Jedná se o sérii sedmi hrubě tkaných kusů ještě velmi jasných barev. Další tři verdury z jiného cyklu jsou uloženy na zámku Hluboká. Všechny verdury byly utkány ve čtyřicátých letech 17. století v některé z flámských provinčních dílen, s největší pravděpodobností v Audenarde.

Zmiňované tapiserie jsou dnes součástí Apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku na II. prohlídkové trase zámku Český Krumlov a v jídelně Schwarzenberského barokního apartmá na I. prohlídkové trase.

(mh)