KKK

Zámek č. p. 63 - Prachárna

Zámek č. p. 63 - Prachárna

Lokace:
Objekt bývalé prachárny je situován v severním svahu pod zámeckým divadlem vedle Plášťového mostu.

Popis objektu:
Budova je dvoupodlažní a stojí na přizděné skalní terase nad bývalou jelení oborou. Zastřešena je valbovou střechou s vestavěným podkrovím. Ze západní strany na ni navazuje dlouhý přístavek.

Stavebně historický vývoj:
Vlastní objekt je renesančního původu a je zabudován do sestavy středověkého opevnění s dodatečnými úpravami opěrných zdí. V barokní době byla doplněna mohutná zeď, vymezující trakt na východní straně původně snad obsahující černou kuchyni. Podle údajů z roku 1759, kdy se zmiňuje objekt plochostropý, lze předpokládat, že klenby tvořící stropy obou podlaží jsou až klasicistní. V sedmdesátých letech 20. století byl objekt částečně adaptován. Upravovalo se především podkroví a osadily se okenní konstrukce ve spodním podlaží. Novodobá je parapetní zeď terasy na východním přístavku, stejně tak jako cihelný přístavek k objektu.

Významné architektonické detaily:
Za povšimnutí stojí dodnes zachovaná renesanční omítka s nárožní bosáží, původní hradební zeď se střílnami dnes zazděnými.

Historie obyvatel domu:
Ve starší tradici je objekt nazýván jako prachárna (Pulverturm). Izolovaná a zároveň relativně blízká poloha objektu k zámku by dobře vyhovovala přechovávání výbušnin určených především pro účely panské myslivosti. Existence "prachovny" je doložena nejstaršími zámeckými inventáři ze sklonku vlády Rožmberků na přelomu 16. a 17. století. V záznamech z 19. století je již zmínka, že dům sloužil k obytným účelům.