KKK

Osvětlovací technika zámeckého divadla

Co se osvětlení scény týče, bylo prováděno svíčkami a malými lojovými lampičkami. Hlediště zámeckého divadla osvětlovaly svíce v nástěnných raménkách, proscénium pak svíčkové kandelábry po obou stranách. Tato světla svítila neustále po dobu představení. Orchestřišti zámeckého divadla poskytovala světlo řada svíček umístěných na dlouhém oboustranném notovém pultu. Hrací plochu osvětlovala takzvaná světelná rampa, umístěná na předním okraji jeviště zámeckého divadla. Tuto rampu bylo možno pomocí zvláštního rumpálu spustit pod úroveň jeviště a docílit tak potemnění nebo rozzáření přední části scény.

Osvětlení balkónové části hlediště zámeckého divadla v Českém Krumlově /kopie/ Osvětlení přízemní části hlediště zámeckého divadla v Českém Krumlově /kopie/ Světelná rampa na jevišti zámeckého divadla v Českém Krumlově, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

Postranní kulisy, zavěšené na pohyblivých rámech, byly vybaveny svícemi s plechovými stínítky umístěnými na otočné žerdi upevněné na zadní stěně posuvného kulisového rámu. Odtud osvětlovaly dekorace za nimi. Pootočila-li se žerď tak, že stínítka zakryla světla směrem do scény, pak jeviště potemnělo. Tím divadelníci docilovali změnu intenzity světla podle požadavků děje. Tento princip osvětlení vyhovuje zcela baroknímu ilusionismu. Tím, že se světlo vzdaluje od diváka, je zvýrazněn dojem hluboké perspektivy, kterého se snažil dosáhnout divadelní malíř. Nasvítíme-li divadlo způsobem dnes běžným, tj. zepředu intenzivním světlem reflektorů, plastický dojem dekorace malované na plátně do jisté míry zmizí.

Latě s osvětlením (kopie) na kulisách v zámeckém divadle v Českém Krumlově, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

V současné době se svíčkové osvětlení z pochopitelných bezpečnostních důvodů nahrazuje osvětlením elektrickým. Jde o švédský systém - elektrickou nápodobu svíček, jejichž plamen září jako plamen svíčky a rovněž tak pohybem reaguje např. na závan vzduchu. Na vzdálenost jednoho metru člověk stěží rozezná plamen elektrické svíčky od plamene svíčky skutečné. Popsané elektrické svíčky osvětlují prozatím jen hlediště a portál, zatímco v orchestřišti jsou svíčky skutečné. Scénu doposud osvětlují žárovky nízké intenzity, které budou pravděpodobně rovněž nahrazeny elektrickými svíčkami.

Srovnání světla ze svíčky a elektrické žárovky v zámeckém divadle v Českém Krumlově Typ původního osvětlení zámeckého divadla v Českém Krumlově, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

(om)