KKK

Vybavení zámeckého divadla

Zámecké divadlo v Českém Krumlově reprezentuje unikátní scénu, kde se v převážném objemu svého původního vybavení dochovala ukázka slohově a technicky vyspělého barokního divadla. Tato divadelní scéna vznikla s funkční a výtvarnou vazbou na dílo klasika barokní scénografie Giuseppe Galli-Bibieny, jehož grafické návrhy z díla "Architettura e prospettiva" sloužily jako přímé předlohy pro některé krumlovské dekorace.

Barokní divadelní kostýmy z depozitáře zámeckého divadla v Českém Krumlově

Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích (budova, hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika (mašinerie), dekorace, kostýmy a rekvizity, osvětlovací technika, hasicí prostředky atd.), tak i v bohaté archivní dokumentaci (libreta, scénáře, texty, partitury, notový materiál, inventáře, účty, ikonografický materiál a jiné informace o divadelním životě 17. - 19. století).

Typ původního osvětlení zámeckého divadla v Českém Krumlově

Zámecké divadlo v Českém Krumlově je mimořádné nejen výčtem dochovaných předmětů, ale zejména svou autenticitou. Divadlo zůstalo v 19. a 20. století bez modernizace a zásadní rekonstrukce. Divadelní fond obsahuje množství původních předmětů, které po použití nebyly dále upravovány a zachovaly se v téměř netknutém stavu. Výsledkem je zachování následujících rozsáhlých souborů: 13 základních scénických obrazů (11 prospektů, 40 sufit, 250 kulis), 540 kusů kostýmů a kostýmových doplňků, 100 kusů rekvizit, 50 kusů efektových strojů, více než 200 kusů osvětlovacích těles.

Světelná lampa na jevišti zámeckého divadla v Českém Krumlově

Budovu (nepřestavěnou) doplňuje kompletní konstrukce horního jeviště s ochozy, provaziště a spodní jeviště, vše s příslušnými funkčními stroji, kompletní mašinerií s posuvnými rámy, rumpály, kladkami, lanovody a výsuvnou světelnou rampou. Také podlaha jeviště je původní včetně posuvných a odklápěcích desek a čtyř propadel. Obdobně je zachováno hlediště s původními výškově odstupňovanými lavicemi, podkovovitou galerií v patře kolem obvodu budovy a s uzavřenou knížecí lóží v její střední ose. V orchestřišti je dochován oboustranný liniový notový pult pro hudebníky.

Z hlediska historického provozu a dobové funkce divadla mají zásadní význam stovky zachovaných prvků technického vybavení, jako např. hasicí technika a provozní a technické doplňky (stupínky, žebříky, latě, kování, konvice, nálevky na olej, úložné skříně, bedny, závěsná zařízení atp.).

Latě s původním osvětlením a s kopií osvětlení na kulisách v zámeckém divadle v Českém Krumlově

Význam zcela mimořádný i v rámci evropského kontextu má objem dochovaného repertoáru ze 17. - 19. století, který tvoří více než 2.400 svazků libret, textů a scénářů dramat, komedií či baletů, cca 300 svazků partitur, particell, klavírních výtahů a jiného notového materiálu (viz Eggenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla a Schwarzenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla).

Vybavení zámeckého divadla v Českém Krumlově, rekvizita

Významným a mnohdy rozhodujícím zdrojem informací jsou archivní prameny v podobě účtů, příkazů, seznamů, inventářů, plánů, tiskovin a historické literatury, které byly nashromážděny za poslední tři století v místním archivu a v zámecké knihovně.

Další informace:

(om)