V. nádvoří zámku Český Krumlov

Do prostoru V. nádvoří zámku se dostaneme z budov Horního hradu přes tzv. Plášťový most. Jde o technicky odvážné a působivé dílo. Krytá třípodlažní chodba je postavena na mohutných pilířích v patrech sklenutých. Původní dřevěná lávka s padacím mostem nad příkopem vylámaným ve středověku, byla ve stavebních etapách v letech 1686, 1707, 1748 a 1765 nahrazena zděnou stavbou. Chodba ve spodním patře spojuje Maškarní sál se zámeckým divadlem, spojovací chodbou v horním patře mostu lze projít až do zámecké zahrady.

Tzv. spojovací chodba - úsek vedoucí z tzv. Renesančního domu a zámeckého divadla na V. nádvoří zámku Český Krumlov ve dvou patrech nad Plášťovým mostem, historické foto

V. nádvoří, původně se stavbami fortifikačního či hospodářského charakteru, výrazně změnilo svůj vzhled v roce 1681, kdy zde byla postavena divadelní budova. Kamenné terasy vyrovnávající terén a zdi hradeb vytvořily vhodný prostor pro stavební expanzi západním směrem. Kníže Jan Kristián I. z Eggenberku zde nechal v roce 1684 postavit budovu divadla, která byla ještě jednou stavebně upravena v roce 1766. Zámecké barokní divadlo je, řečeno slovy velkého přítele a obdivovatele tohoto divadla, univ. prof. Petra Peřiny: ".... nejzářivějším skvostem v divadelní koruně historického dědictví této planety...". Reprezentuje vyspělou barokní scénu a v celistvosti svého původního vybavení se zde zachovala ukázka promyšlené, slohově a technicky vyspělé barokní scény. Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích - hlediště, jeviště, jevištní technika, kulisy, kostýmy, rekvizity, osvětlovací technika, tak i v bohaté archivní dokumentaci repertoáru.

Pohled na V. nádvoří zámku Český Krumlov, 2000, foto: Lubor Mrázek

Nedílnou součástí budovy divadla je tzv. Renesanční dům ( Zámek č. p. 177 - tzv. Renesanční dům), jehož západní obvodová zeď je zbytkem středověké fortifikace. Dnešní dispozice budovy, minimálně v rozsahu přízemí, byla postavena pravděpodobně podle projektu stavitele Antonína Vlacha kolem roku 1570. V roce 1765 bylo přestavěno první patro, krov upraven zároveň s chodbou Plášťového mostu a sjednocena fasáda se zámeckým divadlem. Železná brána s objektem vrátnice (Zámek č. p. 60 - Vrátnice) uzavírá V. nádvoří zámeckého areálu, další stavby se nacházejí v prostoru zámecké zahrady. Cesta vpravo směřuje k části zahrady nazývané letní jízdárna v minulosti využívané jako prostor pro letní výcvik koní a jezdců. V bezprostřední blízkosti letní jízdárny byla kolem roku 1745 postavena architektem Andreasem Altomontem klasická zimní jízdárna. Bohatou štukovou výzdobu provedl sochař Jan Antonín Zinner a štukatér Mathias André.

Zámek Český Krumlov, V. nádvoří, foto: Zdena Flašková

Další informace:

(mh)