KKK

PŘÍNOSY ČLENSTVÍ

Nadace barokního divadla v PERSPECTIV, Asociaci historických divadel v Evropě

Nadace barokního divadla je zakládajícím členem PERSPECTIV. Asociace byla založena před pěti lety, aby facilitovala komunikaci mezi manažery historických divadel v Evropě a znalci historických divadel, tudíž organizuje kongresy, setkání a vydává pravidelně informační bulletin. Jejím cílem je rovněž propagovat historická divadla jako společné Evropské kulturní dědictví formou webové prezentace a vytvářením Evropské cesty po historických divadlech.

Získávání a sdílení informací a osobní kontakty mezi členy přinášejí, stejně jako v jakékoliv jiné zastřešující (network) organizaci, řadu výhod. Vzájemné kontakty lidí, které spojuje zájem o historická divadla, je přínosem, navíc umožňuje vytvářet diskusní prostor, kde mohou členové prezentovat vlastní objevy, případně mohou s kolegy konzultovat náměty na řešení konkrétních problémů, s nimiž se potýkají. Nadace barokního divadla hraje prostřednictvím Petra Peřina jako člena RADY v PERSPECTIV v asociaci aktivní roli,, což sebou nese cestovní náklady, které jsou vyšší než u normálních členů, ale nikoliv bez důvodu.       

Pokud chcete být součástí Evropských struktur, neexistuje jiná instituce s podobným zaměřením. PERSPECTIV je jediná evropská asociace sdružující historická divadla. Už to je dobrý důvod proto, být členem asociace a podporovat její činnost.

Současný projekt asociace, Evropská cesta po historických divadlech, spojuje poprvé historická divadla do jedné přeshraniční cestovní trasy. Je to projekt kulturního turismu (tímto typem turismu žije a je živ i Český Krumlov), který propaguje historická divadla a přináší jim více návštěvníků. Společně s Petrem Peřinou nyní pracujeme na vybudování Česko-rakouské větve Evropské cesty, v níž dominuje zámecké divadlo v Českém Krumlově. Letáky informující o cestě budou k dispozici v historických divadlech v mnoha Evropských zemích, čímž se dostanou k lidem, kteří o nich v životě  neslyšeli (ano, i tací ještě existují).

V současnosti také zajišťujeme putovní výstavu o barokních divadelních mašinériích, kde je prezentována rovněž mechanismus krumlovského zámeckého divadla jako jeden z několik komplexně dochovaných divadelních mašinérií na světě. Výstavu zatím vidělo v roce 2008 více než 20 tisíc lidí. 

Rád bych zdůraznil , že jsou národní nebo mezinárodní asociace, jejichž jedinou aktivitou je pravidelné pořádání kongresů každý rok či dva, s čímž jsou jejich členové spokojeni, protože vytváření vztahů v rámci pravidelných setkání je přínosné v dlouhodobém hledisku. Jak můžete vidět, Perspectiv dělá mnohem více a tak věřím, že i naši členové jsou stále více spokojeni.  

 Carsten Jung
Secretary-general
PERSPECTIV - Association of Historic Theatres in Europe
www.perspectiv-online.org

Logo - Perspektiv, evropská asociace sdružující historická divadla