KKK

Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov

Návštěvníkům zámku jsou zpřístupněny nejvýznamnější části interiérového a exteriérového charakteru. Dvě prohlídkové trasy (I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov, II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov) v horní části zámeckého komplexu seznamují návštěvníky s původními historickými interiéry ze 16., 18. a 19. století (viz Návštěvní doba a prohlídkové trasy, servis zámku Český Krumlov). Zpřístupněna je zámecká věž (Zámek č. p. 59 - Zámecká věž) s vyhlídkovým ochozem a přilehlými prostorami Hrádku. Výstavní haly v budově Mincovny (Zámek č. p. 59 - Mincovna), Máselnice (Zámek č. p. 59 - Máselnice) a Sloupová síň v bývalých zámeckých konírnách (Zámek č. p. 232 - Konírny) nabízejí po dobu sezóny prohlídku tématicky zaměřených výstav ze zámeckých depozitářů i výstavy moderního umění.

Zámek Český Krumlov, letecký pohled

Ve čtyřech podlažích goticko-renesančních sklepů IV. nádvoří zámku Český Krumlov je soustředěna expozice keramické tvorby. Mimořádně zajímavá je prohlídka interiérů znovu zpřístupněného barokního zámeckého divadla v Českém Krumlově, kde probíhá zkušební prohlídkový provoz. Dětské návštěvníky tradičně zaujmou medvědi chovaní v zámeckém medvědím příkopu mezi I. a II. nádvořím zámku. Přes čtyřicet budov a palácových stavení rozložených kolem pěti zámeckých nádvoří a rozsáhlá plocha zámecké zahrady je k dispozici pro exteriérové prohlídky (viz Návštěvní doba a prohlídkové trasy + servis zámku Český Krumlov).

Zámek Český Krumlov, turisté studují informační systém, 2000, foto: Zdena Flašková

Turistické informace a servis na zámku v Českém Krumlově zajišťuje agentura Unios Tourist Service. Drobné upomínkové dárky, průvodce, předměty uměleckého řemesla a historické repliky skla a nábytku lze zakoupit v obchodu na IV. nádvoří zámku (viz Obchody, směnárny, informace v areálu zámku Český Krumlov).

Zámek Český Krumlov, návštěvníci s průvodcem při vstupu do I. prohlídkové trasy, 2000, foto: Lubor Mrázek

Občerstvení návštěvníků zámku zajišťuje několik restauračních zařízení umístěných v historických interiérech bývalé gotické zámecké věže - Máselnice, Zámecké jízdárny a v rytířské jizbě Markétě, která se nachází v zámecké zahradě (viz Restaurace a občerstvení v areálu zámku Český Krumlov).

Zámek Český Krumlov, pokladna a návštěvnický vstup do zámecké věže, 2000, foto: Lubor Mrázek

Další informace:
Unios Tourist Service
Návštěvní doba a prohlídkové trasy + servis zámku Český Krumlov
Restaurace a občerstvení v areálu zámku Český Krumlov
Obchody, směnárny, informace v areálu zámku Český Krumlov
Možnosti pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov
Kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov
Krumlovská inspirace
Galerie Doxa
Přehled návštěvnosti Státního hradu a zámku Český Krumlov v letech 2000 a 2001

(mh)