KKK

Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov

Adresa:
Státní oblastní archiv v Třeboni
Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

Úřední hodiny:
středa 8:00–16:00

Kontakt:
Telefon: +420 380 711 872
E-mail: posta-soack@ceskearchivy.cz


Informace o historii archivu viz Zámecký archiv v Českém Krumlově


Další informace:

Instituce se sídlem v areálu zámku Český Krumlov