KKK

State District Archive Třeboň, Branch Český Krumlov

Address:
Státní oblastní archiv v Třeboni
Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov

Office hours:
Wednesday 8:00-16:00

Kontakt:
Phone: +420 380 711 872
E-mail: posta-soack@ceskearchivy.cz


For information on the history of the archive, see Castle Archive in Český Krumlov.


Further information:

Institutions Residing within the Český Krumlov Castle Complex