KKK

Slavnostní znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově

Dne 3.8.1998 se po mnohaleté odmlce podařilo slavnostně znovuoživit dominantu zámecké zahrady v Českém Krumlově - kaskádovou fontánu. Investorem obnovy fontány byl Státní památkový ústav České Budějovice, zdrojem největší části finančních prostředků byl tedy státní rozpočet. Obnovu se podařilo zrealizovat rovněž za finanční podpory Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a americké grantové společnosti World Monuments Fund.

Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě, socha Neptuna obnovená za finančního přispění World Monuments Watch Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě


Stavba kaskádové fontány začala po roce 1750 podle návrhu vídeňského architekta Andrease Altomonte. Kamenické práce byly provedeny z mušlového vápence dovezeného z Eggenburgu v Dolním Rakousku sochařem Matyášem Griesslerem za pomoci sochaře Jana Antonína Zinnera. V roce 1762 byla po obou stranách kaskádové fontány postavena nová balustráda. Na parapetní zídce po obou stranách kaskády bylo umístěno dvacet různých dekorativních váz rovněž z eggenburgského vápence. M. Griessler postavil v letech 1765 - 1766 na svahu po obou stranách kaskády schodiště. U cesty z horní do dolní části zahrady zhotovil čtyři sousoší představující jednotlivá roční období.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, sochařská výzdoba kaskádové fontány za nočního osvětlení  Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, kaskádová fontána za nočního osvětlení, detail sochařské výzdoby Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, schodiště u kaskádové fontány osvětlené svíčkami


Roku 1850 proběhla oprava fontány, V roce 1925 bylo schváleno restaurování váz na balustrádě a v roce 1926 restaurování Neptunova sousoší. V roce 1931 byla původní jílová izolace dna dolního bazénu kaskády nahrazena vrstvou betonu. Další opravy proběhly na přelomu 60. a 70. let v rámci rekonstrukce zámecké zahrady. Opraveny byly balustrády, vyměněna izolace a restaurována sochařská výzdoba. V důsledku nedostatečné údržby se stav kaskády opět zhoršoval a sochařská výzdoba byla značně devastována. V roce 1990 proběhlo restaurování štukové ornamentální výzdoby balustrády. A v roce 1996 začala celková rekonstrukce kaskádové fontány se záměrem obnovy významného architektonicko - sochařského komplexu, který patří mezi nejhodnotnější objekty svého druhu v českých zemích. Její vyvrcholení proběhlo k výše uvedenému datu 3.8.1998.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, boční pohled Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, kaskádová fontána za nočního osvětlení, zlaté proudy vody Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, kaskádová fontána za nočního osvětlení, sousoší a zlaté proudy vody


Projekt rekonstrukce fontány byl zpracován firmou Girsa AT z Prahy. Ve veřejné obchodní soutěži o tuto zakázku zvítězila firma Suchý z Hlinska.

Oslavy znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě Český Krumlov, 3.8. 1998, zahradní architekt  Ing. Jiří Olšan čepuje bílé víno, foto: Lubor Mrázek Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na zhruba 16 miliónů korun. Na podzim roku 1996 začaly vlastní stavební práce. Došlo k rekonstrukci kamenných kostrukcí, reinstalaci rozvodů vody a elektrického proudu. Byly vytvořeny kopie plastik vysekáním z dovezených kamenných bloků, které byly získány ve stejném lomu nedaleko Vídně, odkud pocházel kámen pro originály z 18. století. Restaurované originály budou veřejnosti prezentovány v nově budovaném zámeckém lapidáriu. Plánovaný termín ukončení restaurátorských prací se díky schopnostem firmy Suchý posunul o půl roku dříve, takže fungující kaskádovou fontánu mohou návštěvníci obdivovat již v letošní turistické sezóně.

Na slavnostní podvečer přijali pozvání nejen významné osobnosti kulturního a společenského života města a regionu Český Krumlov jako např. místostarosta Ing. Jan Vondrouš, přednosta okresního úřadu JUDr. František Mikeš, ale dílo zručných řemeslníků a umělců přijeli ocenit i senátor Karel Vachta, senátor PhDr. Jiří Pospíšil.

Slavnostní uvedení fontány do provozu provedl s ředitelem Státního hradu a zámku v Českém Krumlově PhDr. Pavlem Slavkem náměstek Ministerstva kultury České republiky Zdeněk Novák.


Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, senátor Karel Vachta a manager firmy Unios Martin Hák Oslava znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě, 3.8. 1998, přípitek

Součástí slavnostního večera rovněž bohatý kulturní program. Více než 150 zámeckých hostů bavila agentura historického šermu ARGO, členové souboru Cappella Accademica a místní recesistické Seskupení PRORADOST. Mezi konverzací, veselím kolem stolů plných vybraných pokrmů a svlažováním jazyka (a mnohdy i celého těla) chutným vínem tryskajícím přímo z fontány vystupovali žongléři, šermíři, hudebníci, tanečníci i chrlič ohně.

Oslava znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě Český Krumlov, 3.8. 1998, správce Státního hradu a zámku PhDr. Pavel Slavko podběrákem loví kapra Oslavy znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě, 3.8. 1998, sprcha Oslava znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě, 3.8. 1998, šašek

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, start plaveckého souboje ve fontáně Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, fontánový plavec Ondřej Macek Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, vítěz okresního přeboru v plavání 200 M ouško


Proradost připravilo první veřejnou trojrozměrnou prezentaci části OFICIÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA A REGIONU ČESKÝ KRUMLOV. Na fontáně s gumovým člunem presentovalo článek VUML - večerní univerzita mladého lodníka.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, polykač ohně při oslavě u kaskádové fontány Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, seskupení Proradost, večerní univerzita mladého lodníka Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, večerní univerzita mladého lodníka


Závěr večera patřil neopakovatelnému vystoupení pohledných mužných akvabel a strhujícímu ohňostroji (obojí bylo doprovázeno příznačným hudebním doprovodem - skladbou Vltava od Bedřicha Smetany). Zástupce principála seskupení PRORADOST ocenil zejména výkony a krásu vystoupení akvabel. Jejich kostýmy s třpytivými flitry se ladně mihotaly nad vodní hladinou a neopakovatelné souznění jímavých mužných těl s hudbou a procítěnými pohyby přivádělo diváky do transu. Vysoké šlapání vody, hluboké noření a složité krokové variace by uvedly kdekterého odborníka k závisti, že právě toto vystoupení a tyto závodníky nemá ve svém mužstvu. Výtečná choreografie jakož i kvality kostýmových návrhů věrně obepínajících pružné křivky zúčastněných akvabel ve všech divácích zanechaly hluboký dojem.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, nástup akvabel na kaskádovou fontánu Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, čtyřlístek akvabel ve fontáně Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, akvabely, foto: Milan Holakovský

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, akvabely při tanci ve fontáně Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, Seskupení Proradost, akvabely, foto: Milan Holakovský


Závěrem je třeba již jen poděkovat všem organizátorům, mecenášům, jmenovaným firmám i přítomným za krásný večer, který se neopakovatelně zapsal do dějin zámecké zahrady v Českém Krumlově.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, pečení selete Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, vodní živlové Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, kaskádová fontána s nymfou v popředí

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, víno pro hosty Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, tanečnice Dáša v akci Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, účastníci oslavy při odchodu

(lp, zf)