KKK

Orchestřiště zámeckého divadla

Orchestřiště zámeckého divadla v Českém Krumlově, grafický list s orchestřištěm a scénou z roku 1758 Obsazení a rozsazení orchestru 17. a 18. století se podstatně lišilo od dnešních zvyklostí. Orchestry především nebyly v dnešním slova smyslu dirigovány. Kapelník seděl u cembala a svou hrou spolu s prvním houslistou řídil hru celého ansámblu. Tento způsob řízení se pochopitelně odrazil také na rozsazení hráčů. Cembalo bylo ve větších orchestrech často obsazováno dvakrát a oba nástroje pak byly umístěny proti sobě na obou koncích orchestřiště. Ostatní nástroje tvořily dvě řady mezi cembaly, a to tak, že první řada /1.housle, violy a hoboj/ seděla zády k publiku a čelem ke scéně, řada druhá /2.housle, violy a hoboj/ naopak zády k jevišti a čelem do hlediště. Basové nástroje, jež tvoří spolu s cembalem jakousi rytmickou skupinu barokního orchestru /tzv. basso continuo/, byly rozděleny a umístěny k oběma cembalům.

Orchestřiště krumlovského divadla je zajímavé tím, že se zde dochoval unikátní oboustranný podélný notový pult, jehož tvar a velikost předpokládá výše popsané uspořádání orchestru. Doposud se daří uchovat v orchestřišti osvětlení původního barokního typu, které je využíváno při zkušební produkci v zámeckém divadle.

Originální notový pult v orchestřišti  v zámeckém divadle v Českém Krumlově

Barokní divadelní kostým z depozitáře zámeckého divadla v Českém Krumlově Orchestřiště zámeckého divadla v Českém Krumlově, experimentální produkce v orchestřišti

(om)