KKK

Červená brána

Zámek Český Krumlov, Červená brána na I. nádvoří, foto: Martin Švamberg Lokace:
Brána se nachází při vstupu na I. nádvoří zámku Český Krumlov z Latránu, mezi domy Zámek č. p. 46 - Lékárna a Zámek č.p. 57 - Solnice.

Popis objektu:
Z ulice Latránu bránu tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata s vyřezávaným znakem rodu Schwarzenberků v horní části. Brána je zasazena do zděného oblouku s kvádrovaným nárožím. Zaklenutí je v tomto místě půlkruhové valené a plynule přechází v segmentový oblouk na straně do I. nádvoří zámku. V patře nad obloukem vede spojovací chodba do minoritského kláštera. Sedlová střecha je jednoduchá, krytá prejzy.

Stavebně historický vývoj:
Původně zde stávala brána v hradbě předsunutého opevnění Dolního hradu. K této hradbě byly během 15. století postupně přistavovány hospodářské budovy. V poslední čtvrtině 16. století tu existovala souvislá zástavba dovolující realizaci i tak náročné myšlenky, jakou bylo mimoúrovňové propojení hradu s klášterem a zahradou na Latránu - Novém městě. Do dnešní podoby byla brána upravena v roce 1748, dřevěná mříž vrat pochází z počátku 19. století. Tradiční nátěr červené barvy dal bráně její název.

Významné architektonické detaily:
Dřevěná mříž se schwarzenberským erbem.

(ds)