KKK

Medvědí příkop na zámku Český Krumlov

Českokrumlovský medvěd Vok v parném letním dni, srpen 2000, foto: Lubor Mrázek Hradní příkop mezi I. a II. nádvořím zámku vznikl jako součást původního gotického opevnění a měl zejména obrannou funkci. Chránil hradbu a věžní bránu, která umožňovala vstup na II. nádvoří zámku, a byl opatřen dřevěným padacím mostem. Za vlády Viléma z Rožmberka v 16. století hradba a věžní brána zanikly a na jejich místě byla vystavěna správní budova - Buchhalterie (Nové purkrabství). V té době zřejmě vznikl renesanční val na druhé straně příkopu, který byl v pozdním baroku upraven. Původní dřevěný padací most nahradil roku 1760 most kamenný se sochami Panny Marie a sv. Josefa. Tím vznikla dnešní podoba Medvědího příkopu.

Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově sahá až do 16. století, do doby panování posledních Rožmberků. V Medvědím příkopu se medvědi chovají od roku 1707.

V roce 1995 vznikla Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově, na jejímž základě se v letech 1995-1999 realizoval projekt rekonstrukce Medvědího příkopu zaměřený na kultivaci obou medvědích výběhů. Zejména u dětských návštěvníků zámku jsou oblíbeny Medvědí oslavy na zámku v Českém Krumlově, které se konají od roku 1995. V roce 1999 se po dokončení rekonstrukce do medvědária nastěhovaly dva medvědí páry: staronoví obyvatelé Kateřina s Vokem a jejich syn Hubert s mladou medvědicí Marií Terezií, kterou daroval českokrumlovskému zámku Innsbrucký Lesopark.

Českokrumlovská medvědice Kateřina si užívá prvního jarního sluníčka, duben 2001, foto: Lubor Mrázek

V lednu 2000 se medvědici Kateřině narodila medvíďata. Chov medvědů finančně zajišťuje z větší části správce památky Státní památkový ústav České Budějovice, sponzoři prostřednictvím Nadace Barokního divadla (za všechny jmenujme alespoň pražskou advokátku paní M. Hanzalovou) a do kasiček umístěných u výběhů přispívají i návštěvníci zámku.

Českokrumlovští medvědi Kateřina a Vok, duben 2001

(ds)

Pošlete svým známým pohlednici s medvědem!


Další informace:

Medvědí oslavy na zámku v Českém Krumlově
Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově
Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově
Rekonstrukce medvědária v Českém Krumlově
Českokrumlovská medvíďata