KKK

Zámek č. p. 65 Pivovar

Zámek č. p. 65 - Pivovar

 

 

Lokace:
Dům je součástí někdejších hospodářských budov, přistavovaných na bývalém předhradí, dnešním I. nádvoří zámku Český Krumlov ke středověkému opevnění ze 14. století.

Popis objektu:
Objekt je rozdělen na tři provozně samostatné části, z nich hlavní je část východní. Ta je jednopatrová s malým dvorkem uprostřed. Další dvě části, dnes garáže, jsou pouze přízemní s poměrně vysokým podlažím.

Stavebně historický vývoj:
Střední a západní část objektu je značně změněna novodobými přestavbami jak dispozičně, tak z hlediska fasády. Objevený zazděný okenní otvor napovídá, že původní úroveň podlahy přízemí byla přibližně o 110 cm níže. Východní část je zřejmě ze všech tří nejstarší, také zde došlo k mnoha novodobým zásahům. Bylo vybudováno například schodiště do patra a pavlač, pocházející z roku1920. V patře jsou dnes byty.

Významné architektonické detaily:
Na renesanční sgrafitové fasádě budovy jsou sluneční hodiny s letopočtem 1690.

Historie obyvatel domu:
K výstavbě se hlásí proslulý krumlovský purkrabí a pozdější regent panství Viléma z Rožmberka, Jakub Krčín z Jelčan, který nastoupil svou službu roku 1561. Část stavby již tehdy stála a Krčín ji nechal dostavět. Dokončena byla roku 1579. Roku 1623 byl pivovar zrušen a později adaptován na truhlárnu a byt truhláře. Po požáru v roce 1774 se zde již truhlárna neobnovovala, a byla zde zbudována kolářská dílna s bytem. Na konci 19. stol. vystřídala kolářskou dílnu mlékárna, která sloužila až do roku 1948, kdy se místnosti adaptovaly na autodílnu a garáže.

Legenda:
V tomto domě se často v noci ozývalo podivné klepání, jako by bednář klepal na obruče. Podle vyprávění se tu mělo stát, že jeden velmi poctivý bednář si v rybníku v zámecké zahradě musel sám obstarat rákos na utěsnění sudů. Nešťastnou náhodou však z loďky vypadl a utopil se. Tím nemohl splnit úkol, ke kterému se zámecké vrchnosti zavázal. Ani po smrti bednář neměl klid a za měsíčních úplňků se zjevoval v dílně pivovaru, aby mohl dokončit své dílo.