KKK

Zámek č.p. 59 - Máselnice

Lokace:
Objekt Máselnice se nachází pod Horním hradem (Zámek č. p. 59 - Horní hrad) na hraně původního druhého hradního příkopu mezi II. nádvořím zámku Český Krumlov a Horním hradem.

Popis objektu:
Dům je jednopatrový, kvadratického půdorysu. Průčelí směřující do nádvoří jsou ozdobena renesančními štíty. Ze severní strany na dům navazuje přístavba, která s ním provozně již nesouvisí. Přízemí je zastropeno valenou klenbou a vstupuje se do něj polokruhově klenutým renesančním portálem. V místě portálu bývala dříve otevřená arkáda, dnes pouze analogicky naznačená na fasádě. V patře se nachází tři místnosti. Jedna z nich je klenutá a ostatní dvě mají dřevěné trámové stropy. V místnosti na jižní straně budovy se zachovala černá kuchyně renesančního původu. Do patra se vchází, díky situaci ve svahu, zvenku, tesaným gotickým portálem. Tento spolu se zachovalými okny svědčí o gotickém původu budovy.

Stavebně historický vývoj:
Původně sloužil dům jako součást opevnění Horního hradu. Byla zde schodišťová věž, ze které se po dřevěném padacím mostu vcházelo do Horního hradu. Dnešní podobu dostala Máselnice v době vlády posledních Rožmberků v 16. století, kdy byla vybudována dřevěná chodba umožňující vjezd do Horního hradu.(Chodba spojující II. a III. nádvoří zámku Český Krumlov).

 


Tehdy odpadla komunikační a obranná funkce Máselnice a objekt byl využíván pro hospodářské účely. Upravovaly se zde mléčné produkty (máslo a sýry) pro zámecký personál. Od toho se odvíjí název budovy. Později zde byly úřednické byty.

 

Významné architektonické detaily:
Objekt upoutává pozornost svou renesanční sgrafitovou fasádou a renesančními štíty v průčelí. Patrný je gotický portál a sluneční hodiny na fasádě v průčelí.

Legenda:
Kdysi býval v těchto prostorách velký dřevník, kde bylo uskladněno dřevo pro zámeckou správu. Zámecké služebnictvo chodilo velmi nerado pro dřevo večer či v noci, protože tu prý vůbec nebylo bezpečno. Vyprávělo se o tom, že zde došlo k násilné smrti a duše zemřelého prý byla velice zrádná. Prováděla lidem zlé kousky. Dokonce jednou spadla hranice dřeva na jednoho služebníka, který jen se štěstím uskočil.

Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov


Současné využití:

Staročeská restaurace Máselnice
Galerie české kultury - Agentura českého keramického designu Český Krumlov

(ds)