KKK

Sklepy na II. nádvoří zámku Český Krumlov

Sklepy II. nádvoří zámku Český Krumlov, plán lapidária

Zámek Český Krumlov, Zámecké Lapidárium, návštěvník při prohlídce sochy říčního boha Akise, 2000, foto: Lubor Mrázek Sklep nacházející se pod západním křídlem objektu Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství je jedním z největších prostorů svého druhu. V zámecké architektuře, spolu se sklepy pražského hradu, nemá ve střední Evropě obdoby. Hlavní sklepní prostor, původně jednotný, délky 48 m a šířky 8,5 m si dodnes zachoval svůj renesanční ráz. Valená klenba má ve vrcholu výšku 4,6 m. Výseče oken jsou pětiboké a potvrzují tak renesanční původ. Přestože je v západní části prostor předělen zdí, v žádném případě mu to neubírá na mohutnosti. Z východní strany je přístup do menších prostor, které v minulosti umožňovaly propojení se sklepy pod východním křídlem, kde bývalo v 19. století vězení. Vlastní vstup do velké prostory sklepa je v současné době vraty přímo z I. nádvoří zámku.

V 16. století sloužily sklepy jako konírny a podle archivních informací zde mohlo být ustájeno až sto koní.

Dnes je prostor využit jako zámecké lapidárium. Například jsou zde uloženy veškeré originály soch z areálu zámku, které je nezbytné postupně nahrazovat kopiemi. Například zde je umístěno originální barokní sousoší z kaskádové fontány v zámecké zahradě a sochy světců z Plášťového mostu. Tím získal tento nádherný prostor nové, jeho možnostem odpovídající využití a je zpřístupněn široké veřejnosti.

(ds)

Další informace:
Zámecké lapidárium v Českém Krumlově