KKK

Zámecká věž v Českém Krumlově

..
MP3 141 kB
Real Audio 177 kB
WAV 1,56 MB

Lokace:
Věž, ze dvou třetin obklopena obytným palácem Hrádku, spočívá na skále vystupující strmě nad latránským podhradím a tokem řeky Vltavy. Objekt je situován na rozhraní I. a II. nádvoří zámku Český Krumlov.

Zámecká věž v Českém Krumlově, 2001, foto: Lubor Mrázek Popis objektu:
Jedná se o válcovou, šestipodlažní věž. Spodní část, v rozsahu dvou prvních podlaží je výrazně širší a oddělená římsou od části vrchní, stropy jsou zde původní povalové, z doby výstavby. Fasáda je zdobena malovanou bosáží. Druhé patro má opět povalový strop. Ve třetím patrě je již strop jednoduchý trámový se záklopem a v obvodovém zdivu jsou prolomena kruhová okna s polokruhově zaklenutými nikami. Čtvrté patro je zvonicí, vysokým prostorem se zvonovou stolicí se čtyřmi zvony. Páté patro je arkádovým ochozem klenutým valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Renesančním portálem se vstupuje do místnosti dodatečně předělené příčkou a zastropené neckovou výsečovou klenbou. V patře šestém je prostor s hodinami osvětlený kruhovými okénky. Nad jednoduchým trámovým stropem je půdní prostor obsahující spodní část krovu . Na vrcholu je lucerna s osazenými zvony hodinového bití.

Zvony ve zvonicovém patře
Počet zvonů - 4

Hmotnost Vyroben Průměr
1. zvon 1800 kg 1406 1,47 m
2. zvon 1400 kg 1671 1,36 m
3. zvon 410 kg 1406 0,84 m
4. zvon 75 kg 1744 0,52 m

Technické údaje

Detail z tamburu Zámecké věže v Českém Krumlově, rekonstrukce malířské výzdoby

Výška věže 54,5 m
Výška věže k ochozu 24,6 m
Výška věže od ochozu
ke korouhvi
29,9 m
Výška věže od hladiny Vltavy 86 m
Počet schodů 162
Počet schodů ve věži
(od dna hladomorny)
79
Počet sloupů na ochozu 19
Maximální průměr věže 12 m
Maximální tlouštka zdiva 3,7 m
Hloubka hladomorny 4,28 m
Vnější obvod ochozu 32,91 m
Vnitřní obvod ochozu 24,31 m
Napětí elektroinstalace 220 V
Kmitočet proudu 50 Hz

Stavebně historický vývoj:
Válcová hmota věže v jádře gotická, renesančně nastavěná, prozrazuje svůj vývoj ve svém vnějším vzhledu. Věž náleží nepochybně výstavbě v polovině 13. století, stejně jako přilehlý trakt. Nejstarší je spodní část v rozsahu přízemí a první patro. Lze připustit, že druhé patro vzniklo někdy ve 14. století. Třetí patro náleží prostoru renesanční zvonice, ale není vyloučen jeho gotický původ. Ve zvonici se totiž zachoval zvon s datem 1406. Věž byla do dnešní podoby dostavěna v roce 1581 bezpochyby podle projektu Baldassara Maggi z Arogna. Roku 1590 se uvádí výzdoba věže i Hrádku malířem Bartolomějem Beránkem - Jelínkem. Roku 1947 se provedla velká oprava a zabezpečení věže. V letech 1994-1996 byly malby věže zrestaurovány a zčásti zrekonstruovány a věž celkově opravena.

Duha nad zámkem v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Významné architektonické detaily:
Sama věž je symbolem Českého Krumlova a je výrazem jeho bohaté historie a výtvarné krásy. Není náhodou, že světoznámý spisovatel Karel Čapek popisuje krumlovskou věž jako "nejvěžovatější věž" ze všech věží. Objekty Zámecká věž a Hrádek jsou velmi bohaté na gotické a renesanční architektonické prvky.

Zvony na zámecké věži v Českém Krumlově, foto: Lubor Mrázek

Současné využití:
Dnes je věž zpřístupněna veřejnosti a poskytuje krásný výhled na Český Krumlov a blízké okolí. (Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov).

Zámecká vež v Českém Krumlově, podvečerní atmosféra, foto: Lubor Mrázek Zámek č.p. 59 Zámecká věž, interiér s modelem věže, foto: Stanislava Slavková

Další informace:
Výsledky restaurování a rekonstrukce zámecké věže
Z historie českokrumlovské zámecké věže
Zámek č. p. 59 - Hrádek
Českokrumlovské zámecké fanfáry
Návštěvní doba a prohlídkové trasy + servis zámku Český Krumlov

(ds)