KKK

Plášťový most

Lokace:
Most "na plášti" nebo také Plášťový most překlenuje hradní příkop na západní straně Horního hradu (Zámek č. p. 59 - Horní hrad), kde bývalo opevnění zvané Plášť. Z toho je odvozován název mostu.

Plášťový most, celkový pohled, 2001, foto: Lubor Mrázek

Popis objektu:
Stavba mostu stojí na kamenných pilířích s oblouky. Tři hlavní pilíře jsou protaženy nad komunikaci mostu spojující IV. a V. nádvoří zámku Český Krumlov a podpírají dvě nad sebou jdoucí chodby.

Český Krumlov, Plášťový most, kryté spojovací chodby mezi zámeckým divadlem a Horním hradem, 2000, foto: Lubor Mrázek

Spodní spojuje Maškarní sál se zámeckým divadlem a vrchní zámeckou obrazárnu se zámeckou zahradou. Komunikace horní spojovací chodby dále pokračuje přes krovy střech zámku až do minoritského kláštera na Latránu. Dnes je bohužel neprůchodná.

Český Krumlov, Plášťový most a interiér jednotlivých pater, montáž, foto: Lubor Mrázek

Stavebně historický vývoj:
První zmínka o Plášťovém mostě pochází již z 15. stol. V té době se zřejmě jednalo pouze o most dřevěný. Ještě z inventáře Rudolfa II. Habsburského se dovídáme o "padacím mostě Na plášti s bránou a brankou". Nový majitel panství Jan Kristián I. z Eggenberku započal roku 1686 s výstavbou nového dřevěného mostu přes plášť do horní zámecké zahrady. V roce 1706 je rozestavěna první dřevěná verze kryté chodby do horní zahrady, spočívající na kamenných pilířích. Vstup do ní byl z obrazárny v druhém patře zámku a tuto dispozici si chodba zachovala dodnes. V té době již existovalo zámecké divadlo propojené schodišti

Tzv. spojovací chodba - úsek vedoucí z tzv. Renesančního domu a zámeckého divadla na V. nádvoří zámku Český Krumlov ve dvou patrech nad Plášťovým mostem, historické foto

se spojovací chodbou. V letech 1707 - 1708 došlo k výstavbě druhé dřevěné chodby o patro níže, která vedla z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla. V blízkosti knížecí lóže se v pilířích plášťové chodby dochovaly toalety. Při vpádu vojsk do Českého Krumlova roku 1741, kdy zámek obsadili Francouzi, byla prý dřevěná chodba nad Plášťovým mostem stržena. V roce 1748 -1749 byla nižší chodba vylámána a postavena nová, o něco vyšší. Další zmínky jsou z roku 1764, kdy dochází k několikaleté přestavbě mostu. Jednalo se především o zbudování kamenného mostu ze IV. na V. nádvoří a opravu nižší chodby.

Český Krumlov, historická fotografie průjezdu Plášťového mostu

Roku 1777 dochází k propojení chodeb v jeden celek, a to odříznutím krovu spodní chodby a jejím propojením s chodbou horní. Tím dostal most podobu, v jaké se nachází dnes.

Zámek Český Krumlov, Plášťový most, současný stav průjezdu mezi Horním hradem a V. nádvořím zámku, 2001, foto: Lubor Mrázek Zámek Český Krumlov, Plášťový most, současný stav průjezdu mezi Horním hradem a V. nádvořím zámku, 2001, foto: Lubor Mrázek

(ds)