KKK

Hudební pavilon

Hudební pavilon v zámecké zahradě Český Krumlov Tento drobný altán se nachází v horní části zámecké zahrady v Českém Krumlově v blízkosti letohrádku Bellarie. Dřevěná konstrukce stavby je posazena na zvýšené podezdívce čtvercového půdorysu. Vlastní altán je přístupný dřevěným schodištěm ze strany od hlavní cesty. Na čtyřech nosných sloupech spočívá mansardová střecha, korunovaná měděnou dekorativní vázou. Mezi sloupy je vložen obvodový deštěný parapet. Strohost nosné konstrukce změkčují volutové ozdoby spojené velkými oblouky. Tento způsob ztvárnění okenních otvorů byl o několik roků později použit v pokročilejší formě na nástavbě horního patra Bellarie.

Vznik dnešního tzv. hudebního pavilónu je datován k roku 1752. V tomto roce bylo jihozápadně od Bellarie vysázeno z habrů pravoúhlé bludiště s velmi složitým půdorysem. Doprostřed byl umístěn altán. Zvýšená úroveň podlahy umožňovala návštěvníkům zahrady pozorovat bludiště z nadhledu, horní okraj tvarovaných habrových stěn totiž pravděpodobně nepřesahoval úroveň parapetu.

Rovněž v roce 1752 namaloval František Jakub Prokyš nástropní fresku s iluzivně podanými plastickými články v různých odstínech šedé barvy (římsy, voluty, boltcové ornamenty) a alegorickými výjevy čtyř ročních období. Bludiště okolo pavilónu existovalo necelé století - v roce 1843 bylo zrušeno.

Na plánu z roku 1879 je mimo jiných staveb z českokrumlovského zámku uveden "pohled na pavilón v anglické části dvorní zahrady" a dále půdorys stavby. Schematicky znázorněná skupina stromů v těsné blízkosti altánu dokládá již romantický styl výsadeb, jež byly v té době zakládány. Nákres zachycuje i dnes již neexistující detaily stavby - vnější strana parapetu byla členěna kazetováním, vstup do interiéru altánu uzavírala dvoukřídlá vrátka.

Hudební pavilon v zámecké zahradě Český Krumlov, interiér s rokokovou výmalbou Františka Jakuba Prokyše ze 2. poloviny 18. století

Dnešní zahradní úprava okolí pavilónu - skupina více než staletých dubů, které ho ze všech stran obklopují - potlačuje dříve dominantní postavení architektury stavby v přilehlém zahradním prostoru. Kromě změny charakteru výsadeb pavilón vyžaduje restaurování dřevěné konstrukce včetně obnovy původní barevnosti. Zatím byla dokončena oprava mansardové šindelové střechy a restaurování dekorativní měděné vázy na jejím vrcholu.

Hudební pavilón je kromě své historické hodnoty především ojedinělým příkladem intaktně dochované drobné zahradní stavby z období rokoka.

(jo)